Zásady při provozování terapie zaměřené na řešení

Moje zásady při terapii


Terapie a poradenství

Tajemství změny je v nasměrování energie nikoli na boj se starým, ale na budování nového.“ Dan Millman

Každý z nás se může v životě dostat do situace, se kterou si prostě neví rady. Každý si někdy potřebuje udělat čas pro sebe a utřídit si své myšlenky, najít směr a sílu v rozhodování se. Každý se potřebuje někdy ze všeho prostě vypovídat a ujasnit si, co vlastně od života očekává.
V terapii zažijete léčivou sílu rozhovoru, slov a prostoru pro Vás bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte. V terapii budete stále na cestě. Váš život bude plný dalších možností - cest a vaše lidství se tak bude moci plně rozvíjet. 

Nabízím Vám terapeutické/poradenské konzultace zaměřené na řešení. Vycházím z postmoderního psychoterapeutického přístupu SOLUTION FOCUSED BRIEFTHERAPY (Na řešení zaměřená terapie), jehož autorem je Steve de Shazer (odkaz česky, odkaz anglicky). 

V terapii zaměřené na řešení se zaměříme na Vaše sny, naděje, přání, očekávání, cíle a pokusíme se vytvářet novou realitu Vašeho života. Jak? Slovy, představami, zážitky Vašimi skutečnými činy. Pro Vaši představu zde uvádím zásadní pilíře/principy/zásady/myšlenky své práce:

  • Zaměřuji se na zdroje, sílu, schopnosti a dovednosti těch, kteří za mnou do terapie přichází. PO dobu konzultace nemusí padnout ani jedinkrát slovo problém, a přesto může být terapie nápomocná a léčivá.
  • Terapie a poradenství zaměřené na řešení je velmi často krátkodobý proces spolupráce. 
  • Ve své práci vycházím z předpokladu, že odborníkem a největším znalcem celé situace je sám člověk, který do terapie vstupuje. Jen on zná nejlépe sebe, své okolí a celý kontext svého života, jen on ví, která cesta je pro něj v danou chvíli nejvhodnější. Terapeut v mém případě je odborníkem na proces. Doprovázím klienta, jsem mu podporou na cestě.
  • Život je plný změn. Změny jsou nevyhnutelné. Změny jsou výzvou. Pracuji s neustále se měnícími lidmi, situacemi, cestami. 
  • Každý člověk je jedinečným a je pro mě tajemstvím. V terapeutických a poradenských konzultacích a v běžných rozhovorech chci být otevřená myšlenkám a slovům těch druhých. Snažím se nevstupovat do rozhovoru s předsudky. S představami, že vím, jak to ten, komu naslouchám, má. Mám veliký zájem zjistit, jak člověk, s nímž hovořím, žije, přemýšlí, prožívá…

Rozvíjení řešení / zaměření na řešení

Udělej ze svého života sen a ze sna realitu“.  Antoine de Saint- Exupéry

Mou prací je spolu s Vámi hledat cesty a možnosti řešení i v situacích, kdy se zdá být toto řešení nedosažitelné. Problem Solution – řešení problému analýzou Vaší situace a hledáním nápravy problému je v terapii zaměřené na řešení nemístné. Neznamená to ale, že těžkosti lidí, kteří do terapie přicházejí,  zlehčuji nebo je popírám. Znamená to jednoduše, že se snažím být s lidmi, kteří do terapie zavítají, maximálně nezávislá na problému.  Obtíže či problémy lidí zásadně nezmenšuji, ale zaměřuji s klienty pozornost na novou realitu, novou cestu nebo cestu s novými prvky.

Je vůbec možné, se odpoutat od těžkostí, když je člověku tak blízké, zaměřovat se právě na ně? Z praxe mohu potvrdit, že je to víc než pravděpodobné, je to reálné. Jak? Mluvím s lidmi, kteří přijdou na konzultaci o jejich přáních, nadějích, cílech, což je samo o sobě velmi lákavým a často strhujícím tématem. Následně hledáme možnosti, schopnosti a malé krůčky, jak by se tyto přání dala naplnit.

Od této velmi pozitivní představy a následně vytyčení praktických možností jejího uskutečnění už zbývají pouze postupné malé krůčky, které si klient vytyčuje. A nová realita se začíná utvářet.

V praxi velmi často narážíme na to, že se rozhodnutí, situace, příležitosti nebo okolnosti mění. Těchto změn se rozhodně v rámci terapeutických setkání nezalekneme. Jsou pro mě a pro mé klienty výzvou a podnětem k rozvíjení dalších možností řešení.

Spolupráce

Naše přání jsou tušením schopností, které v nás dřímají, předzvěstí, co jsme schopni dokázat“. Goethe

Spolupráce v terapeutické či poradenské konzultaci pro mě znamená společně s Vámi zpracovávat témata nebo oblasti života, ve který je pro Vás žádoucí změna.  Pracujeme na tom, s čím Vy sami přicházíte, co Vy sami chcete změnit.  

Rozhodně nepředkládám témata do diskuse za Vás. Vycházím z přesvědčení, že Vy jste expertem na svoji situaci, Vy se v ní nejlépe orientujete a Vy nejlépe víte, co potřebujete.

Jakékoli předpoklady a předpojetí o Vaší situaci nechávám stranou a zajímá mě, jak danou situaci prožíváte Vy. Byť je Vaše situace zdánlivě podobná jiné, Vy jste zcela originální a v kontextu Vašeho života, je tedy i Vaše situace zcela originální.

Společně se budeme zaměřovat na Vaši budoucnost, na naděje, které máte, na další krůčky Vaší cesty

Využívám krátkou terapii nebo poradenství, s co možná největším efektem, pokud je z Vaší strany snaha spolupracovat. Kdykoliv během naší spolupráce vítám zpětnou vazbu a vyjádření se k procesu nebo tématu spolupráce.


Nabízím individuální, párové a rodinné terapeutické konzultace. Mohu nabídnout konzultace ve znakové řeči pro neslyšící.